Povzetki simpozija Umetnost in marksistična teorija v kontekstu kritike politične ekonomije

marxisti

Urnik simpozija
9.00-9.15 otvoritev simpozija
1. blok; moderator: Miha Andrić
9.15-9.50 1. referat – Nastja Vidmar Subverzivna umetnost kot nemožnost v zgodovinskem procesu
9.50-10.25 2.referat – Jan Babnik Samozavedajoče se dokumentarne podobe – (o sodobnih dokumentarnih strategijah na primeru filma Epizoda III Uživajte v revščini)
10.25-11.00 3.referat – Jernej Kaluža »Naravna« selekcija v svetu umetnosti
11.00-11.35 4.referat – Miloš Kosec Arhitektove dileme v dobi globalnega kapitalizma
11.35-11.50 odmor za kavo
2.blok; moderator: Darko Štrajn
11.50-12.25 5.referat – Lev Kreft V pričakovanju marksistične estetike:
12.25-13.00 6.referat – Judita Trajber Ekonomija v službi umetnosti
13.00-13.35 7.referat – Miha Andrić Objekt fascinacije: med modernizmom in postmodernizmom
13.35-15.10 kosilo
3.blok; moderator: Lev Kreft
15.10-15.45 8.referat – Aldo Milohnić Metamorfoze blaga na umetnostnem trgu
15.45-16.20 9.referat – Polona Tratnik Interveniranje v svetost potrošnje
16.20-16.55 10.referat – Darko Štrajn Umetnost v koordinatah družbenih neenakosti: kaj še lahko pomeni diskurz avre?
16.55-17.10 odmor za kavo
4.blok; moderator: Blaž Gselman
17.10-17.45 11.referat – Rebeka Vidrih Marksistična zgodovina umetnosti, kaj je z njo
17.45-18.20 12.referat – Andrej Srakar Kulturna ekonomika in družbeni antagonizmi marksistične kritike politične ekonomije: je možno najti zbližanje?
18.20-18.55 13.referat – Janez Kardelj Blišč in beda kaprealizma in socrealizma: Primerjava obeh umetnostnih konceptov in njun vpliv na sodobno nemoč umetniškega predmeta
18.55-19.30 14.referat – Miodrag Miško Šuvaković Sive zone – politička ekonomija ili oblici života
19.30-20.00 zaključek simpozija.

POVZETKI