Program mednarodne konference ob obisku Jacquesa Rancièra

Ob slovenski izdaji knjige Aisthesis: Prizori iz estetskega režima umetnosti, avtorja Jacquesa Rancièra Zavod MaskaSlovensko društvo za estetiko in Knjigarna Azil organiziramo mednarodno konferenco “Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije” ob prihodu francoskega filozofa v Ljubljano.

PETEK, 27. novembra 2015

10:00–10:15 Pozdravni nagovor
Amelia Kraigher, odgovorna urednica, zavod Maska Ljubljana
Lev Kreft, Slovensko Društvo Za Estetiko
Mathias Rambaud, Institut français de Slovénie

1. DEL: Fikcija in čutno (vodi Amelia Kraigher)

10:15–10:45 Rok Benčin, Metaforična in metonimična enakost: od retorike k estetiki
10:45–11:15 Steven Corcoran, Estetski režim umetnosti: »Izgubljena nit« strategije
11:15–11:45 Nina Seražin Lisjak, Estetika Jacquesa Rancièra: vloga čutnega v politiki umetnosti
11:45–12:00 Odmor za kavo

2. DEL: Estetika in socializem (vodi Amelia Kraigher)

12:00–12:30 Ivana Perica, Hibridnost: razpravljanje o avstromarksistični estetiki z Rancièrom
12:30–13:00 Lev Kreft, Dandijevski socializem
13:00–15:00 Odmor za kosilo

3. DEL: Prizori s fotografij in iz filmov (vodi Rok Benčin)

15:00–15:30 Jan Babnik, Fotografija – mala pocestnica za vsakogar
15:30–16:00 Natalija Majsova, Prenos kinematografske estetike v vesolje: papirnati vojak in sanje o vesolju
16:00–16:30 Darko Štrajn, Neposrednost kot lastnost filma kot umetnosti
16:30–16:45 Sklepna diskusija

SOBOTA, 28. novembra 2015

4. DEL: Estetika in politika v sodobni umetnosti (vodi Lev Kreft)

10:00–10:30 Bojana Matejić, Rancière: umetnost in zahteva po človeški emancipaciji
10:30–11:00 Mojca Puncer, Paradoksi politike estetike: umetniška stremljenja v skupnost
11:00–11:30 KITCH (Nenad Jelesijević & Lana Zdravković), Subjektivacija v sodobni umetnosti: rahljanje performativnega reda, temelječega na statiki izvajalec–gledalec
11:30–11:45 Odmor za kavo

5. DEL: Estetski režim v novih kontekstih (vodi Lev Kreft)

11:45–12:15 Polona Tratnik, Taktike in orodja preživetja kot taktični mediji
12:15–12:45 Ernest Ženko, Estetski režim umetnosti v kontekstu medijske arheologije
12:45–13:00 Sklepna razprava in zaprtje konference

Vstop na mednarodno konferenco v Atriju ZRC prost.

Več o knjigi:
http://bit.ly/1SDkMzo