Mednarodni kolokvij: Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Slovensko društvo za estetiko v sodelovanju z Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis in The Global Center for Advanced Studies (GCAS)

organizira 44. mednarodni kolokvij z naslovom

Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

20.–21. 10. 2016, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana

S padcem železne zavese leta 1989 je prišlo do korenitih političnih, družbenih in ekonomskih sprememb v nekdaj socialističnih deželah. Na konferenci se želimo posvetiti umetniški produkciji in estetiki v okoliščinah, zaznamovanih s prehodom v pozni kapitalizem. Pri tem nas zanima specifičnost kulture, umetnosti in estetike v evropski regiji, ki je sicer formalno razumljena kot del prvega sveta, a jo zaradi kulturne drugačnosti in ekonomskih specifik prvi svet morda še vedno obravnava kot drugi svet. Zanimata nas tudi umetniška produkcija in estetika v neevropskih deželah, ki so prešle tranzicijo v pozni kapitalizem. Kakšna so razmerja sodobnosti do preteklosti in do drugih kultur? Kako umetnost in estetiko zaznamuje prehod v pozni kapitalizem in kako ju zaznamuje lastna kulturna tradicija? V nekaterih nekdanjih socialističnih deželah je imela kultura posebno mesto v družbenih sferah in je umetnost predstavljala eno redkih okolij, v katerih je bilo možno izražati ideološko nesoglasje. V sodobnosti razmere poznega kapitalizma narekujejo nova razmerja med kapitalom in umetnostjo, ki med drugim usmerjajo vso ustvarjalnost h kreativni ekonomiji. Kaj to pomeni za umetnost, ki si zada nalogo družbene angažiranosti in si prizadeva k prispevanju kritičnih komentarjev oz. intervencij? Kakšna so nova razmerja med umetnostjo in politiko ter med umetnostjo in ideologijo? Kako kulturo, umetnost in estetiko v posttranzicijskih razmerah zaznamuje kultura prvega sveta? Kako opredeliti sodobno umetnost in sodobno estetiko, do katere mere so ustrezne splošne opredelitve, na primer s sklicevanjem na globalizirani svet in aktualne tehnologije, oz. do katere mere je smotrno posebej opredeljevati produkcijo v posttranzicijskih razmerah? Ne nazadnje nad zanima tudi razpravljati, kakšna je recepcija in mesto umetniške produkcije in estetike, distribuirane iz razmer posttranzicije?

Povzetki predavanj in program: Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Programski odbor:

Assoc. prof. dr. Polona Tratnik (president of the committee), Slovenian Society of Aesthetics and Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis
Prof. dr. Curtis Carter, Marquette University, The Philosophy Department
Doc. Dr. Creston Davis, The Global Center for Advanced Studies and Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis
Prof. dr. Lev Kreft, University of Ljubljana, Faculty of Arts
Prof. dr. Miodrag Šuvaković, University of Arts, Belgrade and Singidunum University, Faculty for Media and Communication

četrtek, 20. oktober / Thursday, October 20

9.45–10.00 otvoritev / Opening
10.00–10.35 Miško Šuvaković, “Art and Aesthetics under Post-Transition: Grey Zones Now and Here”
10.35–11.10 Aleš Erjavec, “Art and Recent Politics of Representation in Eastern Europe”
11.10–11.30 odmor za kavo / Coffee Break
11.30–12.05 Nikola Dedić, “Art After Postsocialist Transition”
12.05–12.40 Creston Davis, “Iron the Curtain and Other Aesthetic Myths”
12.40–14.30 odmor za kosilo / Lunch Break
14.30–15.05 Andreja Hribernik, “Museums and the Political”
15.05–16.40 Darko Štrajn, “Transition in the Balkans’ Cinematography”
16.40–17.15 Jan Babnik, “The Photographic Return to the Real. And the Real Being Rather Impatient”
17.15–17.35 odmor za kavo / Coffee Break
17.35–18.10 Irena Plešivčnik, “Kreativne industrije in trajnostna paradigma”
18.10–18.45 Petra Bole, “Art Jewellery under Post-Transition”

petek, 21. oktober / Friday, October 21

10.00–10.35 Polona Tratnik, “Becoming (m)Other – Maja Smrekar’s Biopolitical Manifesto”
10.35–11.10 Bojana Matejić, “Humanitarianism vs. Dehumanization of Art in the Post-Socialist Spaces of Culture”
11.10–11.30 odmor za kavo / Coffee Break
11.30–12.05 Sebastjan Leban, “Radical Critical Politics/Aesthetics”
12.05–12.40 Lev Kreft, “Squaring the Circle: Troubles with Artivism”
12.40–14.30 odmor za kosilo / Lunch Break
14.30–15.05 Mojca Puncer, “The Case of Participatory Art in Slovenia Under Post-Transition”
15.05–16.40 Tomaž Toporišič, “Post-Transition and the Consequences of the Performative Revolution”
16.40–17.15 Kaja Kraner, “Production of Contemporary Art: Between Cultural Policy and Production of (the Effects of) Truth”
17.15–17.35 odmor za kavo / Coffee Break
17.35–18.10 Gita Zadnikar, “Aesthetics, Art and Movements of Resistance”
18.10–18.45 Pia Brezavšček, Alja Lobnik, “What Becomes of Art After Future Ends? The Example of Rog Factory”
18.45–19.00 zaključek / Closure

Fotografija iz: Ana Raquel S. Hernandes