Program 45. mednarodnega kolokvija Družbena koreografija / Social Coreography

Dogodek se organizira ob izidu slovenskega prevoda knjige Družbena koreografija: ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju Andrewa Hewitta in v sodelovanju s seminarjem scenskih umetnosti Zavoda Maska. Potekal bo v petek, 10. novembra 2017 v Moderni galeriji Ljubljana, Cankarjeva cesta 15, Ljubljana. Vabljeni!

Program simpozija

9.45–10.00 Polona Tratnik, uvodni nagovor predsednice Slovenskega društva za estetiko
10.00–11.30 Bojana Kunst, Družbena koreografija in gledališke institucije: Primer Volksbühne v Berlinu
povezuje: Gregor Moder
11.30–12.30 Kaja Kraner, Družbena koreografija skozi estetsko vzgojo
Gregor Moder, Ideologija in padec. Hewitt in Althusser
povezuje: Lev Kreft
12.30–14.00 odmor za kosilo
14.00–15.00 Jan Simončič, Raj ali pekel?
Lev Kreft, Marxova družbena koreografija – ponovitev, 30 let pozneje
povezuje: Polona Tratnik
15.00–16.00 Andreja Kopač, Phÿsis kot udejanjanje (z)možnega (?)
povezuje: Sebor Svečak
16.00–16.30 odmor
16.30–18.00 Nina Cvar, Rasializirani asemblaži: premeščanje družbene koreografije in žanr človeka
Marina Gržinić, Upor proti nekropolitiki: obrat
Jovita Pristovšek: Globalna mreža teles
povezuje: Gregor Moder

Organizacijski odbor: Gregor Moder, Polona Tratnik

Programski odbor: Polona Tratnik (SDE in AMEU-ISH), Gregor Moder, Janez Janša (Maska), Lev Kreft (Slovensko društvo za estetiko), Bojana Kunst (Univerza Giessen), Svebor Sečak (Hrvaško narodno gledališče Zagreb in AMEU Akademija za ples).

Delo Andrewa Hewitta, Družbena koreografija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju (Ljubljana: Maska, 2017) je interveniralo v polje plesnih študijev in študijev uprizoritvenih umetnosti ter ga s kombinacijo materialistične teorije ideologije in svežega pogleda na ključna poglavja iz zgodovine plesa tudi transformiralo. Hewitt vztraja, da ne smemo opustiti specifične razlike med plesom kot estetsko prakso in neestetskimi, vsakodnevnimi rituali in gibalnimi praksami. Kljub temu je osrednjo poanto njegovega dela mogoče povzeti kot misel, da lahko z izrazom koreografija – še zlasti, če ga razumemo kot telesno vajo, kot artikulacijo in razporeditev teles – opišemo tudi potrebe industrijskega načina produkcije po učinkoviti in kompleksni kompoziciji gibanja človeških teles: koreografija tekočega traka. Hewittovo delo je dragoceno tudi zaradi kritične opredelitve do dandanes povsem pretirane in pogosto tudi napačne rabe pojma performativnosti. Hewitt se za začetek vrne k pojmovanju, kakor ga je opredelila Judith Butler v zdaj že klasičnem delu Težave s spolom (Ljubljana: ŠKUC, 2001), v nadaljevanju pa, kakor nakaže že v podnaslovu knjige, tisto pojmovanje poveže s teorijo ideologije, kakršno najdemo denimo v delu Slavoja Žižka. Po nekaj več kot desetletju produktivne uporabe zamisli o družbeni koreografiji v več poljih, od kulturnih študij do študij uprizoritvenih umetnosti ter do področij politične in socialne filozofije, je napočil čas, da ta pojem ponovno kritično ovrednotimo.