Arhiv / archive

2015

27.-28 NOVEMBER 2015

Mednarodna  konferenca Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije
International conference The Aesthetic Regime of Art: Dimensions of Rancière’s Theory

2014

26. NOVEMBER 2014

Simpozij Umetnost in marksistična teorija v kontekstu kritike politične ekonomije

20. OKTOBER 2014

Kolokvij Prebujanje lepote / Colloquium Awakening Beauty

V sodelovanju z / In cooperation with National University of Ireland, Galway

Irska nacionalna univerza v Galwayu in Narodna galerija sta organizirali kolokvij ob razstavi Prebujanje lepote – Zbirka viktorijanske umetnosti Crowther-Oblak.

Colloquium accompanying the exhibition Awakening beauty – Art of the 19 Century Crowther-Oblak, organised by the National University of Ireland, Galway and the National Gallery of Slovenia.

2013

17. OKTOBER 2013

Simpozij Slovenskega društva za estetiko in Zavoda Maska: »Umetnost in življenje: Produkcije časovnosti v umetnosti«, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Letos, ob 20. obletnici ustanovitve Zavoda Maska, imamo v rokah dve novi knjigi, Miška Šuvakovića Umetnost in politika in Bojane Kunst Umetnik na delu. Obe segata onkraj umetniškega izdelka, in imata v tem seganju čez in preko tudi tesno medsebojno povezavo. Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, s katerima sta avtorja že dlje časa povezana, sklicujeta o in ob obeh knjigah simpozij Umetnost in življenje: Produkcije časovnosti v umetnosti.

Dogodek je potekal 17. oktobra v prostorih MSUM, od 9.45 do 18. ure. (PROGRAM / POVZETKI)

30. SEPTEMBER 2013

predavanje izr. prof. dr. Stephena Crockerja z Univerze v Novi Fundlandiji: “Katerikoli-trenutek-že: Medij, mehanizem in čas pri Bergsonu”, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ne le, da je Henri Bergson spet prišel (če je sploh kdaj odšel) med najbolj zanimive filozofe znanosti in posebej časa, ampak je tudi Stephen Crocker eden najboljših poznavalcev tako Bergsona na tem področju, kot tudi filozofskih in socialnih implikacij novih medijev, posebej skozi časovnost. Predavanje je pripravljeno v sodelovanju s Slovenskim društvom za estetiko. (več o dogodku)


26—28 SEPTEMBER 2013

fb_header

41. tradicionalni letni kolokvij društva “Estetika in vesolje”, v sodelovanju s Kulturnim središčem evropskih vesoljskih tehnologij, Vitanje / 41st International Colloquium of Slovenian Society of Aesthetics: “Aesthetics and Space”, in collaboration with KSEVT, Vitanje

Strukturne spremembe v umetnosti ob končevanju modernizma so pripravile osnovo za to, da je v enaindvajseto stoletje umetnost stopila z ambicioznim projektiranjem prepletanja umetnosti in znanosti, ki se pogosto zgleduje po zgodovinskih avantgardah, vendar je v marsičem specifično sodobno. Na posvetu nas bo zanimalo, v kakšnem smislu je bilo vesolje raziskovano v umetnosti zgodovinskih avantgard in kako se vključuje v sodobno umetnost. Kako se estetika vesolja, raziskovanja vesolja in vednost o vesolju vpijajo v sodobno kulturo ter kako vzvratno kulturaliziramo vesolje. Kaj pomeni spremenjena koncepcija prostora in časa danes, kako je biti kozmonavt ter kako so v preteklosti in kako danes dojemamo lebdenje. (več o dogodku)

program

22. AVGUST 2013

Predavanje in predstavitev nove knjige Terryja Smitha: Sodobna umetnost in sodobnost

V zbirki Eseji Slovenskega društva likovnih umetnikov je pravkar izšla knjiga esejev avstralsko-ameriškega umetnostnega teoretika in kritika Terryja Smitha. Smith, ki je profesor sodobne umetnostne zgodovine in teorije na univerzi v Pittsburghu, je po svojem zgodnjem sodelovanju s skupino Art & Language in svojimi študijami arhitekture postal širši javnosti znan s projektom in nato knjigo Antinomije umetnosti in kulture: modernost, postmodernost, sodobnost (2008). Njegova nadaljnja pomembna dela so Kaj je sodobna umetnost? (2009), Sodobna umetnost: svetovni tokovi(2012) ter Misliti sodobno kuriranje (2012). V pripravi je knjiga Sodobnost (2014).

Smith zagovarja stališče – ki nekoliko spominja na Rancièrovo nadomestitev modernizma in postmodernizma s konceptom »estetskega režima umetnosti« – da je modernizem neustrezen koncept, kar naj bi še toliko bolj veljalo za postmodernizem. Da bi uveljavil svoje razumevanje sodobnosti in sodobne umetnosti kot univerzalističnih konceptov, izpelje obsežno in temeljito študijo sodobne svetovne umetnosti. Če je v zborniku iz leta 2008 nekaj soavtorjev izrazilo svojo skepso do Smithovega privilegiranja sodobnosti, so bila njegova novejša dela deležna splošnejšega sprejemanja. V teh knjigah precej temeljito obravnava tudi novejšo umetnost našega prostora.

Slovenska knjiga esejev Terryja Smitha prinaša avtorjev uvod ter štiri eseje. Predgovor je napisal Aleš Erjavec, ki je knjigo tudi uredil.

2012

10. – 13. OKTOBER 2012

40. mednarodni kolokvij / 40th International Colloquium: “Presežna umetnost: umetnost – znanost – filozofija”/ “Surplus Art: Art – Science – Philosophy” (več / details)


26. JUNIJ 2012 OB 18. URI

28. DO 30. JUNIJ 2012

Konferenca Mednarodne zveze za estetiko od 28. do 30. Junija 2012 / International Association of aesthetics conference 28 – 30 June 2012 Tema: “Narava in mesto” / Theme: “Nature and the City” Poziv k oddaji prispevkov / Call for papers (več/ details)

2011