Galerija

Mednarodna konferenca / International conference:
“Aisthesis: Prizori iz estetskega režima umetnosti”. Ljubljana, 27. – 28. november 2015 v sodelovanju z Masko in knjigarno Azil.

 

Mednarodni kolokvij / International colloquium:
“Estetika in vesolje / Aesthetics and Space”. Vitanje, 26. – 28. september 2013
v sodelovanju s Ksevtom.

 

2011 mednarodni kolokvij / international colloquium:
“Sodobnost v umetnosti / Contemporaneity in Art”. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. 2.–4. junij.