International Association of Aesthetics Interim Conference: European Avant-Garde – A Hundred Years Later

Organized by the Slovenian Society of Aesthetics

Online, 17–18 June, 2021

The Slovenian Society of Aesthetics would like to invite you to attend the International Association of Aesthetics Interim Conference: European Avant-Garde – A Hundred Years Later that will take place online from the 17th until the 18th of June 2021.

Plenary Speakers:

 • Sascha Bru (Belgium)
 • Miško Šuvaković (Serbia)

Program and Book of Abstracts:

Call for Papers:

In the first decades of the twentieth century, avant-garde art emerged in different national cultures: France (Post-Impressionism, Fauvism, Cubism, Dada, Surrealism), Italy (Futurism), Germany (Expressionism, Dada, Constructivism, New Objectivity), Russia/Ukraine/Georgia (Symbolism, Neo-Primitivism, Cubofuturism, Constructivism, Suprematism), Switzerland (Dada), Netherlands De Stijl’s NeoPlasticism, Constructivism, Dada), England (Vorticism, Surrealism), Poland (Expressionism, Constructivism, Unism), Czechoslovakia (Cubism, Dada, Constructivism and Surrealism), Serbia (Expressionism, Cubism, Zenitism, Dada, Actionism, Surrealism), Croatia (Expressionism, Futurism, Cubism, zenitism, Dada, late Surrealism), Slovenia (Expressionism, Futurism, Dada, Constructivism), etc. In 1920 there was an avant-garde art rising in Novo mesto (Slovenia) called Novo mesto Spring. In Belgrade the Zenit art movement started off in 1921.

The 1920s were the years of the European avant-gardes. The European avant-garde was created by subverting or overcoming the hierarchical boundaries of the capitalist class society of high modernism. It was usually created in three modes:

 1. from the crisis of society, culture and art within stable and traditionally developed high modernism;
 2. by experimental development of artistic poetics of high modernism; and
 3. by criticism, provocation, subversion or destruction of modernist canons, i.e. as a revolutionary or anarchist reaction to the totalizing and canonical vision and version of modernism as the dominant and hegemonic rational and instrumental culture.

With the conference we wish to reconsider historical avant-garde and its legacy. How do we understand historic avant-garde today? What is its legacy? How the social, political, economic and cultural context has changed and what conditions are there today for open artistic creativity?

We invite considerations on the following topics:

 • Reconsiderations of the European avant-garde from today’s perspective
 • Studies in Eastern European and Central European avant-gardes
 • The avant-garde legacy: connections between art and politics
 • The avant-garde legacy: art, science, and technologies
 • Avant-garde and society: autonomy of art?

The time allocated for a paper is 20 minutes, plus 10 minutes for discussion.  Please send abstracts not exceeding 500 words (panels) or 300 words (individual papers) to info@sde.si no later than May 3 2021. Selection will be based on quality, relevance to the conference theme, and program considerations. Notification of acceptance will be sent out no later than by May 17 2021

Venue:

 • Online (Thursday to Friday, 17–18 June 2021)

Conference program committee:

Polona Tratnik, Aleš Erjavec, Lev Kreft, Miško Šuvaković, Tyrus Miller, Curtis Carter

Conference organizing committee:

Polona Tratnik, Arnela Abdić, Stella Aslani, Mojca Puncer, Jan Babnik, Tomaž Toporišič

ESA 2018 – Maribor

ESA Conference 2018 – Maribor

EUROPEAN SOCIETY FOR AESTHETICS CONFERENCE 2018

Maribor (Slovenia): 14–16 June, 2018

The European Society for Aesthetics in cooperation with Slovenian Society of Aesthetics, Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis and Alma Mater Europea Evropski center Maribor would like to invite you to attend the ESA Conference that will take place in Maribor, Slovenia, from the 14th until the 16th of June 2018.

AMEU_ISH_Glasnik

ISH_AAL


Keynote Speakers
 • Robert Hopkins (New York)
 • Giovanni Matteucci (Bologna)
 • Catrin Misselhorn (Stuttgart)

Programme

We will have both systematic and historical presentations of papers from different traditions and on a large variety of topics in philosophical aesthetics. For each talk, there will be time for a 20-minute presentation, with about another 25 minutes designated for discussion. All accepted and presented papers would be eligible for publication in the proceedings of the ESA.

Conference Programme

Abstracts (Coming soon.)

ESA General Assembly and Election 2018


Venue

Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija

Travelling to Maribor:

Please download the information about travelling to Maribor here.


Accommodation

The local organisers made general reservations for hotel rooms in Maribor at various hotels in the vicinity of the location of the conference. Participants need to book their rooms at least three weeks before the conference, otherwise they will have to find accommodation by themselves. (Deadline for booking: May 23, 2018)

To book your room please send an e-mail to booking@termemb.si or consult the webpage http://www.terme-maribor.si . Reservation code: AMEUECM.

The same company offers to advise and transfer service.


The Fabian Dorsch ESA Essay Prize winner in 2018

Winner of the essay prize to be announced soon.


Please send all your questions to the conference organisers: conference[at]eurosa.org.

foto: Flickr/Ádám Marácz

Program 45. mednarodnega kolokvija Družbena koreografija / Social Coreography

Dogodek se organizira ob izidu slovenskega prevoda knjige Družbena koreografija: ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju Andrewa Hewitta in v sodelovanju s seminarjem scenskih umetnosti Zavoda Maska. Potekal bo v petek, 10. novembra 2017 v Moderni galeriji Ljubljana, Cankarjeva cesta 15, Ljubljana. Vabljeni!

Program simpozija

9.45–10.00 Polona Tratnik, uvodni nagovor predsednice Slovenskega društva za estetiko
10.00–11.30 Bojana Kunst, Družbena koreografija in gledališke institucije: Primer Volksbühne v Berlinu
povezuje: Gregor Moder
11.30–12.30 Kaja Kraner, Družbena koreografija skozi estetsko vzgojo
Gregor Moder, Ideologija in padec. Hewitt in Althusser
povezuje: Lev Kreft
12.30–14.00 odmor za kosilo
14.00–15.00 Jan Simončič, Raj ali pekel?
Lev Kreft, Marxova družbena koreografija – ponovitev, 30 let pozneje
povezuje: Polona Tratnik
15.00–16.00 Andreja Kopač, Phÿsis kot udejanjanje (z)možnega (?)
povezuje: Sebor Svečak
16.00–16.30 odmor
16.30–18.00 Nina Cvar, Rasializirani asemblaži: premeščanje družbene koreografije in žanr človeka
Marina Gržinić, Upor proti nekropolitiki: obrat
Jovita Pristovšek: Globalna mreža teles
povezuje: Gregor Moder

Organizacijski odbor: Gregor Moder, Polona Tratnik

Programski odbor: Polona Tratnik (SDE in AMEU-ISH), Gregor Moder, Janez Janša (Maska), Lev Kreft (Slovensko društvo za estetiko), Bojana Kunst (Univerza Giessen), Svebor Sečak (Hrvaško narodno gledališče Zagreb in AMEU Akademija za ples).

Delo Andrewa Hewitta, Družbena koreografija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju (Ljubljana: Maska, 2017) je interveniralo v polje plesnih študijev in študijev uprizoritvenih umetnosti ter ga s kombinacijo materialistične teorije ideologije in svežega pogleda na ključna poglavja iz zgodovine plesa tudi transformiralo. Hewitt vztraja, da ne smemo opustiti specifične razlike med plesom kot estetsko prakso in neestetskimi, vsakodnevnimi rituali in gibalnimi praksami. Kljub temu je osrednjo poanto njegovega dela mogoče povzeti kot misel, da lahko z izrazom koreografija – še zlasti, če ga razumemo kot telesno vajo, kot artikulacijo in razporeditev teles – opišemo tudi potrebe industrijskega načina produkcije po učinkoviti in kompleksni kompoziciji gibanja človeških teles: koreografija tekočega traka. Hewittovo delo je dragoceno tudi zaradi kritične opredelitve do dandanes povsem pretirane in pogosto tudi napačne rabe pojma performativnosti. Hewitt se za začetek vrne k pojmovanju, kakor ga je opredelila Judith Butler v zdaj že klasičnem delu Težave s spolom (Ljubljana: ŠKUC, 2001), v nadaljevanju pa, kakor nakaže že v podnaslovu knjige, tisto pojmovanje poveže s teorijo ideologije, kakršno najdemo denimo v delu Slavoja Žižka. Po nekaj več kot desetletju produktivne uporabe zamisli o družbeni koreografiji v več poljih, od kulturnih študij do študij uprizoritvenih umetnosti ter do področij politične in socialne filozofije, je napočil čas, da ta pojem ponovno kritično ovrednotimo.

45th International Symposium: Social Choreography (Call for papers)

Slovenian Society for Aesthetics announces its 45th international symposium Social Choreography in cooperation with Maska and Moderna galerija, Ljubljana

Location: Ljubljana, Slovenia,
Date: November 10, 2017
Deadline for submissions: October 15, 2017

CALL FOR PAPERS

The work by Andrew Hewitt, Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and
Everyday Movement (Duke University Press, 2005), intervened in and transformed the field of
performance and dance studies with a unique blend of materialist theory of ideology and a
fresh perspective on the key chapters in the history of dance. Hewitt insists that we should not
let go of the specific difference between dance as aesthetic practice and non-artistic, everyday
rituals and practices of movement.

However, the central point of his work can nevertheless be summed up as the idea that the term choreography—especially if taken to mean the exercise of the body, as the articulation and arrangement of bodies—, can certainly be used to describe the demands of the industrial modes of production for an effective and intricate composition of movements of human bodies: the choreography of the assembly line.

Furthermore, Hewitt’s work challenges the contemporary overuse and abuse of the terminological nest surrounding performativity, not by abandoning or replacing it, but by, firstly, returning to the meaning this term had for Judith Butler in her now classic text Gender Trouble (Routledge, 1990), and secondly, as indicated already with the subtitle of the book, by coupling it to the study of ideology such as can be find in the works of Slavoj Žižek.

After more than a decade of fruitful and productive usage of the idea of social choreography in a wide range of fields, from cultural studies to performance studies, to political studies and social philosophy, it is time to critically re-evaluate it and map its relations to other approaches. And what better place to do this than in Ljubljana, the home ground of the critique of ideology in its specific psychoanalytical turn representative already for Althusserian theory of ideology.

Please send an abstract of no more than 300 words, as well as a title and a brief bio-
bibliography, in either Word or PDF format to info@sde.si. The deadline for submission is
October 10, 2017.

Organizers:
Gregor Moder (Maska, Ljubljana)
Polona Tratnik (Slovenian Society of Aesthetics, Ljubljana)
Adela Železnik (Moderna galerija)

Advisory Board:
Janez Janša (Maska, Ljubljana)
Lev Kreft (Slovenian Society for Aesthetics, Ljubljana)
Bojana Kunst (University of Giessen)
Svebor Sečak (Croatian National Theatre in Zagreb)

https://www.facebook.com/events/1944365185844219/

fotografija iz: Twin Peaks

Mednarodni kolokvij: Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Slovensko društvo za estetiko v sodelovanju z Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis in The Global Center for Advanced Studies (GCAS)

organizira 44. mednarodni kolokvij z naslovom

Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

20.–21. 10. 2016, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana

S padcem železne zavese leta 1989 je prišlo do korenitih političnih, družbenih in ekonomskih sprememb v nekdaj socialističnih deželah. Na konferenci se želimo posvetiti umetniški produkciji in estetiki v okoliščinah, zaznamovanih s prehodom v pozni kapitalizem. Pri tem nas zanima specifičnost kulture, umetnosti in estetike v evropski regiji, ki je sicer formalno razumljena kot del prvega sveta, a jo zaradi kulturne drugačnosti in ekonomskih specifik prvi svet morda še vedno obravnava kot drugi svet. Zanimata nas tudi umetniška produkcija in estetika v neevropskih deželah, ki so prešle tranzicijo v pozni kapitalizem. Kakšna so razmerja sodobnosti do preteklosti in do drugih kultur? Kako umetnost in estetiko zaznamuje prehod v pozni kapitalizem in kako ju zaznamuje lastna kulturna tradicija? V nekaterih nekdanjih socialističnih deželah je imela kultura posebno mesto v družbenih sferah in je umetnost predstavljala eno redkih okolij, v katerih je bilo možno izražati ideološko nesoglasje. V sodobnosti razmere poznega kapitalizma narekujejo nova razmerja med kapitalom in umetnostjo, ki med drugim usmerjajo vso ustvarjalnost h kreativni ekonomiji. Kaj to pomeni za umetnost, ki si zada nalogo družbene angažiranosti in si prizadeva k prispevanju kritičnih komentarjev oz. intervencij? Kakšna so nova razmerja med umetnostjo in politiko ter med umetnostjo in ideologijo? Kako kulturo, umetnost in estetiko v posttranzicijskih razmerah zaznamuje kultura prvega sveta? Kako opredeliti sodobno umetnost in sodobno estetiko, do katere mere so ustrezne splošne opredelitve, na primer s sklicevanjem na globalizirani svet in aktualne tehnologije, oz. do katere mere je smotrno posebej opredeljevati produkcijo v posttranzicijskih razmerah? Ne nazadnje nad zanima tudi razpravljati, kakšna je recepcija in mesto umetniške produkcije in estetike, distribuirane iz razmer posttranzicije?

Povzetki predavanj in program: Umetnost in estetika v posttranzicijskih razmerah

Programski odbor:

Assoc. prof. dr. Polona Tratnik (president of the committee), Slovenian Society of Aesthetics and Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis
Prof. dr. Curtis Carter, Marquette University, The Philosophy Department
Doc. Dr. Creston Davis, The Global Center for Advanced Studies and Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis
Prof. dr. Lev Kreft, University of Ljubljana, Faculty of Arts
Prof. dr. Miodrag Šuvaković, University of Arts, Belgrade and Singidunum University, Faculty for Media and Communication

četrtek, 20. oktober / Thursday, October 20

9.45–10.00 otvoritev / Opening
10.00–10.35 Miško Šuvaković, “Art and Aesthetics under Post-Transition: Grey Zones Now and Here”
10.35–11.10 Aleš Erjavec, “Art and Recent Politics of Representation in Eastern Europe”
11.10–11.30 odmor za kavo / Coffee Break
11.30–12.05 Nikola Dedić, “Art After Postsocialist Transition”
12.05–12.40 Creston Davis, “Iron the Curtain and Other Aesthetic Myths”
12.40–14.30 odmor za kosilo / Lunch Break
14.30–15.05 Andreja Hribernik, “Museums and the Political”
15.05–16.40 Darko Štrajn, “Transition in the Balkans’ Cinematography”
16.40–17.15 Jan Babnik, “The Photographic Return to the Real. And the Real Being Rather Impatient”
17.15–17.35 odmor za kavo / Coffee Break
17.35–18.10 Irena Plešivčnik, “Kreativne industrije in trajnostna paradigma”
18.10–18.45 Petra Bole, “Art Jewellery under Post-Transition”

petek, 21. oktober / Friday, October 21

10.00–10.35 Polona Tratnik, “Becoming (m)Other – Maja Smrekar’s Biopolitical Manifesto”
10.35–11.10 Bojana Matejić, “Humanitarianism vs. Dehumanization of Art in the Post-Socialist Spaces of Culture”
11.10–11.30 odmor za kavo / Coffee Break
11.30–12.05 Sebastjan Leban, “Radical Critical Politics/Aesthetics”
12.05–12.40 Lev Kreft, “Squaring the Circle: Troubles with Artivism”
12.40–14.30 odmor za kosilo / Lunch Break
14.30–15.05 Mojca Puncer, “The Case of Participatory Art in Slovenia Under Post-Transition”
15.05–16.40 Tomaž Toporišič, “Post-Transition and the Consequences of the Performative Revolution”
16.40–17.15 Kaja Kraner, “Production of Contemporary Art: Between Cultural Policy and Production of (the Effects of) Truth”
17.15–17.35 odmor za kavo / Coffee Break
17.35–18.10 Gita Zadnikar, “Aesthetics, Art and Movements of Resistance”
18.10–18.45 Pia Brezavšček, Alja Lobnik, “What Becomes of Art After Future Ends? The Example of Rog Factory”
18.45–19.00 zaključek / Closure

Fotografija iz: Ana Raquel S. Hernandes

Sodelovanje na konferenci ESA 2017 v Berlinu

Rok za oddajo prispevkov na konferenci ESA 2017 v Berlinu je 15. januar 2017.

Več informacij lahko najdete spodaj, ostali pozivi pa se nahajajo na tej povezavi.

Call for Papers

European Society for Aesthetics Conference 2017
Berlin (Germany) 25–27 May 2017

Submission deadline: 15th of January 2017

The European Society for Aesthetics would like to invite you to submit a paper for presentation at the ESA Conference 2017. The conference will be co-organised by the ESA and the Institute of Philosophy of the Freie Universität Berlin.

Keynote speakers (to be announced soon)

We are inviting papers from all traditions and on any topic in philosophical aesthetics, and both systematic and historical presentations are acceptable. We encourage the presentation of submissions in English, but submissions in other major European languages will be considered equally. For each talk, there will be time for a 25-minute presentation, with about another 20 minutes designated for discussion. All accepted papers would be eligible for publication in the proceedings of the ESA. (http://proceedings.eurosa.org)

Submissions must be long abstracts, between 800 and 1.200 words in length, presenting not only the main ideas and claims of the paper, but also the chief considerations and arguments in favour of them. Please notice that full paper submissions will not be accepted and submissions are limited to one per person.

Please use the PDF-file format for submission and render your text completely anonymous, allowing for blind refereeing. To submit your long abstract, please use the EasyChair online submission system (first-time users will be asked to register with EasyChair). https://easychair.org/conferences/?conf=esa2017

We also encourage all submitters to sign up as members of the ESA (which is free): http://www.eurosa.org/

The deadline for submissions of papers is the 15th of January 2017, and we aim to inform you about the result of our selection process by mid February 2017.

Further information about the conference, for example the names of the keynotes, will soon be available on ESA website: http://www.eurosa.org/ Please send all your questions to the conference organizers: conference@eurosa.org

ESA Essay Prize

The European Society for Aesthetics is happy to announce the launch of an essay prize for PhD students and early career scholars (max. three years from the doctorate). The prize consists of travel and accommodation stipend of up to 500 euros. The ESA will also award the prize winner’s conference fees and conference dinner. The journal Estetka will publish the winning essay. For more information on the journal please visit: http://aesthetics.ff.cuni.cz/

All submissions to the prize must be in English. First submissions should be made by following the general call of the ESA2017 conference and all submissions will be considered for presentation at the conference. Please place “(Essay Prize)” after the title of your submission in easychair to indicate that you want your submission to be considered for the prize. The selection of the prize winner will be broken down into two stages. After the first round of reviews, selected authors will be asked to submit a full conference paper (max. 3500 words) by the 20th of March. The recipient of the prize will be selected from this group. We aim to announce the winner by the 15th of April. For all enquiries regarding the prize please contact the secretary of the ESA: secretary@eurosa.org.

fotografija: Flickr/ESA

Peng Feng | Poti k realnemu: Procesi sodobne umetnosti na Kitajskem

Vabimo vas na predavanje kitajskega profesorja estetike in umetnostne kritike Peng Fenga, ki bo  v četrtek,  2. junija, ob 18. uri  v seminarju +MSUM-a.  Predavanje organizira Podiplomska šola ZRC SAZU, v sodelovanju s Slovenskim društvom za estetiko in Moderno galerijo.

Prof. dr. Peng Feng je doktoriral na Pekinški univerzi, kjer je profesor estetike in umetnostne kritike na njeni Šoli za umetnosti. V Slovenijo prihaja na obisk tudi zaradi razstave Zemlja je pološčata v Umetnostni galeriji Maribor, ki jo kurira z Bredo Kolar Sluga. Peng Feng je sedaj  prodekan Šole za umetnosti ter direktor Centra za estetiko in estetsko vzgojo Pekinške univerze. Je član Izvršnega odbora Mednarodnega združenja za estetiko in član Izvršnega odbora Kitajskega društva za estetiko. Objavil je 15 strokovnih knjig med njimi: Sistem sodobne umetnostne teorije (Beijing: Peking University Press, 2016), Vrnitev navzočnosti: Nove težnja v filozofiji in sodobni umetnosti (Beijing: China Federation of Literary and Art Circles Press (2016), Estetika se spusti v umetnosti (Beijing: Beijing Normal University Press, 2015), Moderna kitajska estetika (Nanjing: Fenghuang Press, 2014), Pervasion: China Pavillion at the 54th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia (Beijing: People’s Art Press, 2012), Uvod v estetiko (Šanghai: Fudan University, 2011) in Vrnitev lepote: 11 tem sodobne estetike (Beijing: Peking University Press, 2009) itd. Peng Feng je prevedel sedem knjig, vključno z delom Jeziki umetnosti Nelsona Goodmana in delo Petra Kivya ur.), Blackwellov vodič po estetiki, Shustermanovo Pragmatistično estetiko ter čez 200 člankov o estetiki, teoriji sodobne umetnosti in zgodovini kitajske filozofije. Peng Feng je tudi dramatik, svobodni umetnostni kritik ter kurator razstav na mednarodni ravni. Kuriral je čez 200 umetniških razstav, vključno s Kitajskim paviljonom na 54. beneškem bienalu, Prvo mednarodno kiparsko razstavo Bienale Daton leta 2011 in prvo razstavo Kitajske Xinjiang bienala leta 2014. Prav sedaj njegov musical Rdeča svetilka potuje po Kitajski. Njegov portret naslovljen »Peng Feng; profesionalni profesor, amaterski kurator« je bil objavljen v Art in America julija 2013.

Povzetek predavanja:

Ali nastopa sodobna umetnost v stopnjah ali v procesih? Po Arthurju Dantu in Hansu Beltingu bi moral biti odgovor ne. Sodobna umetnost manifestira zavest o zgodovini umetnosti, vendar pa je nič več ne nosi naprej. Povedno drugače, sodobna umetnost doseže posthistorično stopnjo umetnosti. Če sta imela prav, to pomeni, da sodobna umetnost v Severni Ameriki in Zahodni Evropi nima zgodovine. Toda situacija na Kitajskem in v Vzhodni Evropi, to je, v postsocialističnih deželah, je drugačna. Začetek sodobne umetnosti v postsocialističnih deželah je jasen. Vendar pa je zgodovina sodobne umetnosti v Vzhodni Evropi predmet dvoma. Radikalna revolucija v Vzhodni Evropi je nemudoma spremenila družbo. Sodobna umetnost v Vzhodni Evropi je kmalu vsrkana v mednarodno sodobno umetnost ter končno doseže svojo posthistorično stopnjo. Situacija na Kitajskem se razlikuje ne le od postmodernizma, pač pa tudi od postsocializma. Namesto radikalne revolucije izvaja Kitajska postopno reformo. Sodobna umetnost še ni zmagala v boju s socialističnim realizmom. Ne doseže še svojega smotra, to je, promovirati politično reformo in družbeno spremembo. Zato sodobna umetnost na Kitajskem še kar napreduje in še ne doseže svojega konca, t.i. svoje posthistorične stopnje.

Če ni več lepa, kaj sploh še ostane umetnosti?

V oddaji Prvega programa Radia Slovenija Kulturni fokus so gostili predavatelja estetike na ljubljanski Filozofski fakulteti, dr. Leva Krefta, ki je pred nedavnim pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete izdal knjigo razprav Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti.

Oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva, lahko prisluhnete na povezavi.

Fotografija iz: Gustave Courbet – Slikarjev atelje (Wikimedia Commons)

Predavanje Simona Macuha: Radioaktivnost – Odprtost vedenja skozi koncept skupnostnega radia

Vabljeni na predavanje Simona Macuha z naslovom Radioaktivnost – Odprtost vedenja skozi koncept skupnostnega radia v Mestni knjižnici Ljubljana 25. 4. 2016 ob 18.00.

Radijska krajina je konstrukt obstoječega neoliberalističnega sistema, ki ekonomijo jemlje kot determinanto, državo pa kot dominanto.

Vsled temu medijski prostor v večini zapade popularizaciji, politizaciji in komercializaciji. Sodobna umetnost funkcionira na način, da misli svojo lastno formo kot pogoj vsebine in obratno, zato lahko ideja o skupnostnem radiu skozi premislek vsebin in nosilca le-teh odpre diskurz, kjer s participatornostjo lahko sprožimo konceptualne spremembe na tem področju.

Simon Macuh (1971), samozaposlen v kulturi kot kipar, performer in intermedijski umetnik. Ukvarja se s široko paleto umetniških izrazov. Zaključil je študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nato diplomiral še iz kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Teorijo in umetnost v svoji praksi uspešno združuje na način, ki omogoča, da dejavnost mišljenja postane materija, s katero vzpostavlja različne situacije, performativne akcije in diskurzivne prostore. Z idejo skupnostnega radia se ukvarja že več kot dve leti.

Fotografija iz: Renée Johnson

Predavanje Leva Krefta: Estetska imaginacija in nogometna igra

Vabljeni na predavanje Leva Krefta z naslovom Estetska imaginacija in nogometna igra v Mestni knjižnici Ljubljana 14. 3. 2016 ob 18.00.

Ob tem, da je nogometna igra po estetski plati dramatična, in je treba izraz »lepa igra« razumeti v tem pomenu, in da je estetika vsakdanjega življenja, ne pa tradicionalna filozofija umetnosti tista, ki omogoča estetsko raziskovanje ekipnih tekmovalnih iger, je nogomet tudi igra socialnih interakcij. Kateri so estetski pogoji za vstop v igro in za igranje igre? V odgovor ponujam koncept estetske imaginacije in prikaz treh možnih estetskih statusov nogometa v odnosu do vsakdanjega življenja in njegovih socialnih interakcij: mimezis, reprezentacija in simulacija – s poudarkom na slednji. Estetska imaginacija omogoča igranje igre na dva načina; najprej pri vstopu preko razmejitve med vsakdanjim življenjem in svetom igre, kjer veljajo posebna pravila, in nato še za samo igranje igre, saj 22 igralcev ali igralk z žogo vred ustvarja prostor, v katerem se posameznik ali posameznica ne moreta gibati brez estetske imaginacije, ki omogoča, da se postavimo v kožo drugih, in da vidimo sami sebe skozi njihove oči.

Prof. dr. Lev Kreft poučuje estetiko in filozofijo športa na Univerzi v Ljubljani, kjer je član Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete. Bil je že predsednik Slovenskega društva za estetiko in član Mednarodne zveze za estetiko, do leta 2014 pa tudi prvi predsednik Evropske zveze za filozofijo športa.

Fotografija iz: leobenavente, stadion Maracanã

Predavanje Jana Babnika: Studijski vsakdan (studijska fotografija v Ugandi)

Vabljeni na predavanje Jana Babnika z naslovom Studijski vsakdan (studijska fotografija v Ugandi) v Mestni knjižnici Ljubljana 29. 2. 2016 ob 18.00.

Na predavanje bomo predstavili primere studijske fotografije v Ugandi iz studiev v Kampali, Kabaleju, Kisoru in Guluju (digitalna ozadja, ozadja narisana na stenah, rekviziti, digitalne konstrukcije). Preko primerov se bomo posvetili vprašanju družbenega pomena teh fotografskih praks in vprašanju kaj le te pomenijo za samo razumevanje fotografije. Torej bomo po eni strani zasledovali vprašanje kako (in če) te prakse pripomorejo k razumevanju družbe in po drugi kaj nam govorijo o sami naravi fotografije. Poleg tega pa se bomo posvetili pomenu studijskega fotografiranja kot dogodka – torej izmuzljivemu trenutku in časa nastanka ugandskih studijskih podob.

Mag. Jan Babnik, rojen 1977 v Ljubljani, je glavni in odgovorni urednik revije Fotografija in ustanovitelj in vodja zavoda Membrana (ZSKZ), zavoda za preučevanje in spodbujanje fotografske kulture in teorije. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv magister znanosti s področja zgodovine filozofije in fenomenologije. Trenutno je doktorski kandidat na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem  – smer Filozofija in teorija vizualne kulture. Njegovo prvenstveno področje zanimanja je dokumentarna fotografija in pomen lokalno specifičnih vsakdanjih fotografskih praks.

Fotografija iz: Modern Photo Studio, Kampala, Uganda, 2014. © Modern Studio, Kampala

Predavanje Polone Tratnik: Umetnost in preživetje skrajnih okoljskih pogojev

Vabljeni na predavanje Polone Tratnik z naslovom Umetnost in preživetje skrajnih okoljskih pogojev v Mestni knjižnici Ljubljana 25. 1. 2016 ob 18.00.

Na predavanju bomo spoznali nedavne intervencije umetnosti v prizadevanju človeštva, da preživi grozeče skrajne okoljske pogoje. Maja Smrekar je ustvarila gensko spremenjen mikroorganizem MaSM Saccharomyces cervisiae (2011) z dodajanjem svojega encima h kvasu ter tako prispevala praktično rešitev ob soočanju z globalnim pomanjkanjem hrane. Robertina Šebjanič in Špela Petrič sta razvili Humalgo (2012–), hibridno vrsto med človekom in algo, ki zagotavlja boljše možnosti preživetja človeške vrste v nepredvidenih scenarijih. Andy Gracie si prizadeva razviti kodo za idealno entiteto za preživetje potovanja po vesolju – Deep Data (2009).

Izr. prof. dr. Polona Tratnik je predsednica Slovenskega društva za esetiko. Predava na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti, in na Fakulteti za dizajn. Bila je predstojnica Oddelka za kulturne študije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in Fulbrightova raziskovalka na University of California Santa Cruz ter gostujoča profesorica je na več tujih univerzah v ZDA, na Kitajskem, v Mehiki in na Finskem.

Sklop predavanj: Sprehodi po umetnosti in estetiki, 2. del, zima/pomlad 2016

Slovensko društvo za estetiko v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana letos drugo leto zapored pripravlja sklop predavanj svojih članov na različne teme s področja estetike. Predavanja se bodo zvrstila od januarja do maja. Vabljeni!

Sprehodi po umetnosti in estetiki, 2. del, zima/pomlad 2016 

25. 1. 2016 ob 18.00

Polona Tratnik: Umetnost in preživetje skrajnih okoljskih pogojev

Na predavanju bomo spoznali nedavne intervencije umetnosti v prizadevanju človeštva, da preživi grozeče skrajne okoljske pogoje. Maja Smrekar je ustvarila gensko spremenjen mikroorganizem MaSM Saccharomyces cervisiae (2011) z dodajanjem svojega encima h kvasu ter tako prispevala praktično rešitev ob soočanju z globalnim pomanjkanjem hrane. Robertina Šebjanič in Špela Petrič sta razvili Humalgo (2012–), hibridno vrsto med človekom in algo, ki zagotavlja boljše možnosti preživetja človeške vrste v nepredvidenih scenarijih. Andy Gracie si prizadeva razviti kodo za idealno entiteto za preživetje potovanja po vesolju – Deep Data (2009).

Izr. prof. dr. Polona Tratnik je predsednica Slovenskega društva za esetiko. Predava na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti, in na Fakulteti za dizajn. Bila je predstojnica Oddelka za kulturne študije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in Fulbrightova raziskovalka na University of California Santa Cruz ter gostujoča profesorica je na več tujih univerzah v ZDA, na Kitajskem, v Mehiki in na Finskem.

 29. 2. 2016 ob 18.00

Jan Babnik: Studijski vsakdan (studijska fotografija v Ugandi)

Na predavanje bomo predstavili primere studijske fotografije v Ugandi iz studiev v Kampali, Kabaleju, Kisoru in Guluju (digitalna ozadja, ozadja narisana na stenah, rekviziti, digitalne konstrukcije). Preko primerov se bomo posvetili vprašanju družbenega pomena teh fotografskih praks in vprašanju kaj le te pomenijo za samo razumevanje fotografije. Torej bomo po eni strani zasledovali vprašanje kako (in če) te prakse pripomorejo k razumevanju družbe in po drugi kaj nam govorijo o sami naravi fotografije. Poleg tega pa se bomo posvetili pomenu studijskega fotografiranja kot dogodka – torej izmuzljivemu trenutku in časa nastanka ugandskih studijskih podob.

Mag. Jan Babnik, rojen 1977 v Ljubljani, je glavni in odgovorni urednik revije Fotografija in ustanovitelj in vodja zavoda Membrana (ZSKZ), zavoda za preučevanje in spodbujanje fotografske kulture in teorije. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv magister znanosti s področja zgodovine filozofije in fenomenologije. Trenutno je doktorski kandidat na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem  – smer Filozofija in teorija vizualne kulture. Njegovo prvenstveno področje zanimanja je dokumentarna fotografija in pomen lokalno specifičnih vsakdanjih fotografskih praks.

14. 3. 2016 ob 18.00

Lev Kreft: Estetska imaginacija in nogometna igra

Ob tem, da je nogometna igra po estetski plati dramatična, in je treba izraz »lepa igra« razumeti v tem pomenu, in da je estetika vsakdanjega življenja, ne pa tradicionalna filozofija umetnosti tista, ki omogoča estetsko raziskovanje ekipnih tekmovalnih iger, je nogomet tudi igra socialnih interakcij. Kateri so estetski pogoji za vstop v igro in za igranje igre? V odgovor ponujam koncept estetske imaginacije in prikaz treh možnih estetskih statusov nogometa v odnosu do vsakdanjega življenja in njegovih socialnih interakcij: mimezis, reprezentacija in simulacija – s poudarkom na slednji. Estetska imaginacija omogoča igranje igre na dva načina; najprej pri vstopu preko razmejitve med vsakdanjim življenjem in svetom igre, kjer veljajo posebna pravila, in nato še za samo igranje igre, saj 22 igralcev ali igralk z žogo vred ustvarja prostor, v katerem se posameznik ali posameznica ne moreta gibati brez estetske imaginacije, ki omogoča, da se postavimo v kožo drugih, in da vidimo sami sebe skozi njihove oči.

Prof. dr. Lev Kreft poučuje estetiko in filozofijo športa na Univerzi v Ljubljani, kjer je član Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete. Bil je že predsednik Slovenskega društva za estetiko in član Mednarodne zveze za estetiko, do leta 2014 pa tudi prvi predsednik Evropske zveze za filozofijo športa.

25. 4. 2016 ob 18.00

Simon Macuh: Radioaktivnost – Odprtost vedenja skozi koncept skupnostnega radia

Radijska krajina je konstrukt obstoječega neoliberalističnega sistema, ki ekonomijo jemlje kot determinanto, državo pa kot dominanto.

Vsled temu medijski prostor v večini zapade popularizaciji, politizaciji in komercializaciji. Sodobna umetnost funkcionira na način, da misli svojo lastno formo kot pogoj vsebine in obratno, zato lahko ideja o skupnostnem radiu skozi premislek vsebin in nosilca le-teh odpre diskurz, kjer s participatornostjo lahko sprožimo konceptualne spremembe na tem področju.

Simon Macuh (1971) je je celjski umetnik, ki se ukvarja s performansom, kiparstvom, videom in zvokom. Preko svoje prakse združuje teorijo in umetnost na način, ki omogoča, da dejavnost mišljenja postane materija. Z idejo skupnostnega radia se ukvarja že več kot dve leti.

Simon Macuh (1971), samozaposlen v kulturi kot kipar, performer in intermedijski umetnik. Ukvarja se s široko paleto umetniških izrazov. Zaključil je študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nato diplomiral še iz kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Teorijo in umetnost v svoji praksi uspešno združuje na način, ki omogoča, da dejavnost mišljenja postane materija, s katero vzpostavlja različne situacije, performativne akcije in diskurzivne prostore.

foto: Flickr/Sholeh

Posnetek pogovora ob izidu knjige Estetikov atelje

Ob izidu knjige Estetikov atelje dr. Leva Krefta sta ob avtorju o moderni in sodobni umetnosti ter o estetiki pri nas in v svetu 26. novembra na knjižnem sejmu v Ljubljani spregovorila dr. Aleš Erjavec in dr. Janez Strehovec. Kaj je povezovalo te tri pobudnike novega razvoja estetike pred tridesetimi leti ter kakšni so njihovi stiki in razhajanja danes? Kako se v to umeščajo njihova najnovejša dela in projekti? Ali je v sodobnosti, sodobni umetnosti in z novimi mediji estetika kot filozofska disciplina sploh še okvir raziskovanja? In kaj ob tem še lahko počne marksistična estetika? Razpravo je povezovala dr. Mojca Puncer.

Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti

Estetikov atelje se umešča v slikovito krajino modernosti, moderne umetnosti, modernizma, historične avantgarde, neoavantgarde, transavantgarde, retrogarde in sodobne umetnosti z vrsto študij, ki se, zbrane skupaj, sklicujejo v naslovu na Courbetovo platno, vendar predvsem na tisto stran, kjer so zbrani njegovi prijatelji. Kreftovi prijatelji so tista umetniška dela, ki ostajajo vsem interpretacijam navkljub enigmatična; tiste filozofske estetike, ki jih je, nekoč vidne in slavne, čas pozabil (ne pa povozil; Jean-Marie Guyau, Benedetto Croce); in marksistična estetika, ki se po že ugotovljeni klinični smrti zdaj znova giblje, pa bi jo navezovanje na Zahodni oziroma humanistični marksizem izpred desetletij utegnilo tokrat postaviti v položaj živega mrtveca. Obuditi marksistično estetiko pomeni navezati sodobno estetsko problematiko na kritiko politične ekonomije, kjer se da najti tudi Marxova nenapisana estetika.