Kolokviji / colloquiums

2014 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Prebujanje lepote / Awakening Beauty”. Ljubljana v sodelovanju z National University of Ireland, Galway in Narodno galerijo. 20. Oktober.
2013 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Estetika in vesolje / Aesthetics and Space”. Vitanje. 26. – 28. September.
2012 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Presežna umetnost: umetnost – znanost – filozofija / Surplus Art: Art – Science – Philosophy”. Ljubljana. 10. – 13. Oktober.
2011 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Sodobnost v umetnosti / Contemporaneity in Art”. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. 2.–4. junij.
2010  mednarodni kolokvij/ international colloquium : “Umetniške revolucije / Artistic Revolutions”. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. 3.–4. junij.
2009 mednarodni kolokvij / international colloquium : “Filozofija umetnosti in literature: Kitajska-Slovenija, Slovenija-Kitajska / Philosophy of Art and Literature: China-Slovenia,Slovenia-China”. UP FHŠ, Koper. 11. in 12. junij.
2008  mednarodni kolokvij / international colloquium: “Umetnost, subverzija in norost / Art, Subversion, and Madness˝. Ljubljana, ZRC SAZU, Novi trg 4, 6.–8. november.
2007 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Estetika na Slovenskem / Aesthetics in Slovenia ”. Ljubljana, ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. Nadstropje, 25. in 26. oktober.
2006 pomladni kolokvij za študente in študentke / spring colloquium for students: “Umetniški svetovi / Art Worlds”. Moderna galerija, Ljubljana, 6. – 7. april.
III. sredozemski kongres za estetiko: “Imaginacija, čutnost in umetnost / Imagination, Sensuality, Art” (objavili smo zbornik s prispevki pdf.).
2005 mednarodni kolokvij / international colloquium : “Lociranje prostora: mesto umetnosti / Location of Space: The Place of Art” . Moderna galerija, Tomšičeva 14, Ljubljana. 20.-22. oktober 2005.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium for students: “Užitek / Pleasure”. Celica, Metelkova, Ljubljana, March 31. – 1.april.
2004 mednarodni kolokvij / international colloquium: “ Umetnost in njene strategije: med estetiko in politiko / Art and Its Strategies: Between Aesthetics and Politics”. Dvorana Slovenskega gledališkega muzeja, Mestni trg 17, Ljubljana, 21.-23. oktober.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Umetnost z druge strani /Art from the Other Side”.
2003 mednarodni kolokvij ob 20. obletnici društva / international colloquium: “Umetniška avantgarda danes / Artistic Avant-Garde Today“. Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 23.-25. oktober.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Meje umetnosti / The Borders of Art”. Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 10.-11. april.
2002 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Hegemonija v umetnosti in kulturi / Hegemony in Art and Culture”. Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 7.-9. november.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Estetika in etika / Aesthetics and Ethics “. Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 11.-12. april.
2001 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Marcel Duchamp: Aesthetics, Even”.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Aesthetics and Beauty Today”.
2000  mednarodni kolokvij / international colloquium: “Aesthetics as Philosophy of Culture”.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Aesthetics Between Art and Culture”.
1999 mednarodni kolokvij / international colloquium: “New Normativity in Aesthetics”.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “At the End of XXth Century –Aesthetics and/or Art”.
1998  XIV mednarodni kolokvij / international colloquium: “Estetika kot filozofija / Aesthetics as Philosophy”.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium: “Aesthetics – Culture – Art”.
1997 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Aesthetics and Philosophy of Culture: Local Perspectives”.
mednarodni kolokvij za mlajše člane SDE / international colloquium : “Aesthetics”.
1996  mednarodni kolokvij / international colloquium: “Postsocialism in Art and Aesthetics”.
mednarodni kolokvij / international colloquium: “Philosophy of the Body: Merleau-Ponty”.
1994 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Normative Foundations of Aesthetics”.
1993   mednarodni kolokvij / international colloquium: “Aesthetics and Violence”.
1992 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Formalism”.
1991  mednarodni kolokvij / international colloquium: “Copying, Copying”.
1990 mednarodni kolokvij / international colloquium: “The Form / Die Form”.
1989 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Subject in Postmodernism” .
1988  mednarodni kolokvij / international colloquium : “Estetika na Slovenskem”.
mednarodni kolokvij / international colloquium: “Gesamtkunstwerk / Universal Work of Art”.
1987 mednarodni kolokvij / international colloquium: “Metaphor / Die Metapher”.
1986   mednarodni kolokvij / international colloquium: “The Coexistence of the Avant-Gardes”.
1985  kolokvij: “Izidor Cankar: Življenje in delo”.
1984 kolokvij: “Slovenska zgodovinska avantgarda, 1910-1930”.
1984   kolokvij: “Razgovor o estetiki”.
Nekateri pomembni dogodki za Slovensko društvo za estetiko
1983 Ustanovni občni zbor Društva za estetiko; 22. november 1983.
1985 Društvo za estetiko postane član Mednarodnega združenja za estetiko; 9. julij 1985.
1987 Društvo za estetiko se preimenuje v Slovensko društvo za estetiko.
1998 Aleš Erjavec je izvoljen za predsednika Mednarodnega združenja za estetiko (1998 – 2001).