Dohodnina

Drage prijateljice in prijatelji, spoštovane podpornice in podporniki!

Lepo vas prosimo za pomoč. Zavezanci za dohodnino lahko namreč zahtevajo, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali največ petim upravičencem, ki so objavljeni na  Seznamu upravičencev do donacij za leto 2016. Na seznamu je tudi Slovensko društvo za estetiko, ki mu tudi na ta način lahko pomagate k boljšemu delovanju.

Naša davčna številka je 47814705.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati kadar koli preko sistema eDavki, pisno po pošti ali osebno.  Obrazec zahteve je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Na povezavi ga lahko prenesete in natisnete.

Vložena zahteva velja do preklica ali do spremembe zahteve. To pomeni, da zavezancu za dohodnino ni treba vsako leto vlagati nove zahteve. Vloži jo le takrat, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti komu drugemu.

Veseli bomo vaše podpore!