Mednarodna konferenca – Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije

Z veseljem najavljamo mednarodno konferenco:

Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije,

ki jo organizirata Slovensko društvo za estetiko in Zavod Maska v sodelovanju s knjigarno Azil in bo potekala

v petek, 27. novembra 2015

na ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Estetski režim umetnosti je paradigma, ki s svojo strukturo povezav med umetnostjo in vsakdanjim presega klasično teritorialnost praks, veščin in tradicionalnih klasifikacij umetnosti: dogaja se v preseganju meja med umetniškimi praksami in življenjem. Konferenca želi premisliti Rancièrovo politično konceptualizacijo čutnega, povod zanjo pa predstavlja tudi izid slovenskega prevoda Rancièrove vznemirljive knjige Aisthesis: Prizori iz estetskega režima umetnosti (Maska, 2015, prev. Sonja Dular), kjer avtor v štirinajstih poglavjih premisli štirinajst umetniških primerov (politik) kot dogodkov ali celo »motenj«, ki med drugim v red obstoječih distribucij čutnega v umetnosti intervenirajo z naslavljanjem tistega, česar pri gledalcu ostala  dva režima (etični režim podobe ter reprezentacijski režim umetnosti) dotlej nista nagovarjala. Gre za primere iz umetnosti in diskurzov o umetnosti, ki v obdobju od 1764 do 1941 postopoma uvajajo pred tem neraziskane načine ustvarjanja, produkcije, sprejemanja in mišljenja umetnosti. Rancière se tako ne osredotoča na kanonizirane modernistične avtorje, kot so Mondrian in Kandinski, Malevič in Duchamp, temveč npr. na obravnavo praks v kabaretu Folies Bergère in pesnike, ki so bili zapisovalci teh dogodkov, na ekstravagantno plesalko in koreografinjo Loïe Fuller, Chaplinove filme, Whitmanovo poezijo, Craigove scenografske revolucije idr. Pri tem ga ne vodi težnja po redefiniciji modernizma, ampak mu gre za mišljenje tistega, kar je v modernistično paradigmi predstavljalo estetsko motnjo.

Jacques Rancière bo imel že v četrtek, 26. novembra 2015 ob 18. uri otvoritveno predavanje v okviru Slovenskega knjižnega sejma v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, udeležil pa se bo tudi naše mednarodne konference. 26. in 27. novembra bo večerni program Slovenske kinoteke v znamenju filmov, umetnikov in tem, ki jih Rancière obravnava v knjigi Aisthesis.

Vidiki konference:

  1. Estetski režim ali modernizem: kako Rancièrov pojem spremeni pojmovanje umetniške modernosti in kaj prinaša glede na pojem modernizma?
  2. Estetski režim in realizem: Rancièrova reinterpretacija realnega od literature do fotografije.
  3. Politika estetskega pri Rancièru: kaj naredi vidno s svoje pozicije, glede na razprave o politiki in estetiki v 20. stoletju?
  4. Delitev čutnosti v množični in popularni umetnosti: od kabareta do filma.
  5. Množenje prizorov: kako nadalje raziskovati umetnost z uporabo Rancièrovih »režimov«? Kaj nam ti povejo o historičnosti umetnosti na Slovenskem in slovenske umetnosti v obdobju modernizma?

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Kotizacije ni.

Slovensko društvo za estetiko, Zavod Maska s podporo Francoskega inštituta v Sloveniji, Slovenskega knjižnega sejma in Slovenske kinoteke in Knjigarna Azil s podporo Javne agencije za knjigo RS